Програмування

За навчальною програмою для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (за новим Державним стандартом)

Тема 1. Основни алгоритмізації та програмування мовою Python

1.1 Лекція 1. Властивості та способи зображення алгоритмів

1.2 Лекція 2. Базові структури алгоритмів. 

1.3 Лекція 3. Поняття про мову програмування.

1.4 Лекція 4. Загальні відомості про мову Python.

Тема 2. Дані, змінні, оператори та вирази

2.1 Лекція 5. Змінні. Вказівка присвоєння.

                            Вправа 1

2.2 Лекція 6. Функція введення. Перевірка та перетворення типів даних.

2.3 Лекція 7. Оператори.

Практична робота № 1. Лінійні алгоритми. Цілі числа.

Практична робота № 2. Лінійні алгоритми. Дійсні числа.

2.4 Лекція 8. Модулі, функції і методи для опрацювання числових даних.

Практична робота № 3. Обчислення арифметичних виразів.

Контрольна робота №1

Тема 3. Програмування алгоритмів із розгалуженою та циклічною структурою

3.1  Лекція 9. Величини логічного типу

        Вправа 2. Обчислення значень логічного виразу

3.2  Лекція 10. Програмування алгоритмів із розгалуженою структурою

Практична робота № 4. Задачі на обчислення значення функції

Практична робота № 5. Задачі з повним умовним оператором з простою умовою 

Практична робота № 6. Задачі з повним умовним оператором з складеною умовою   

3.3  Лекція 11. Python Turtle Graphics. Зовнішній вигляд черепашки. 

3.4  Лекція 12. Python Turtle Graphics. Переміщення та повороти черепашки.

3.5  Лекція 13.  Python Turtle Graphics. Малювання пером.

3.6  Лекція 14. Python Turtle Graphics. Цикл з параметром for.