8 клас

Інформатика

За навчальною програмою для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (за новим Державним стандартом)

Тема 1. Кодування даних

Лекція 1. Роль і місце кодування. Опрацювання даних як інформаційний процес.

Лекція 2. Перетворення чисел з однієї системи числення в іншу.

Вправа 1.   Вправа 2.   Вправа 3.   Вправа 4.   Вправа 5.   Вправа 6.

Тестування

Лекція 3. Кодування символів

Вправа 7.    Вправа 8.

Лекція 4. Вимірювання інформації

Вправа 9.    Вправа 10.   Вправа 11.    Вправа 12. 

Практична робота 1. Розв‘язування задач на визначення довжини двійкового коду

Навчальний тест

Тема 2. Апаратно-програмне забезпечення комп'ютера

Лекція 5.  Апаратне забезпечення

Лекція 6. Пристрої введення та виведення.

Вправа 13.   Вправа 14.   Вправа 15.   Вправа 16.   Вправа 17.

Лекція 7. Технічні характеристики складових комп’ютера

Вправа 18.    Вправа 19.    Вправа 20.     Вправа 21.    Вправа 22.

Практична робота 2. Конфігурація комп’ютера  під потребу. Завдання 1

Лекція 8. Програмне забезпечення

2.4 Презентація 7. Розробка і розповсюдження програмного забезпечення

2.5 Презентація 8. Архівування та стиснення даних

Вправа 23.

Практична робота 3. Архівування та розархівування даних

Контрольна робота № 1.

Тема 3.  Опрацювання текстових даних

3.1 Презентація 9. Списки в текстових документах

Навчальний тест

3.2 Презентація 10. Таблиці в текстових документах

Практичні завдання.

3.3 Презентація 11. Символи, формули, графічні об'єкти в текстових документах

Практична робота 4. Створення текстового документа, що містить об'єкти різних типів

3.4 Презентація 12. Використання стилів та шаблонів

3.5 Презентація 13. Верстка сторінок документа. Створення змісту і покажчика

3.6 Презентація 14. Створення складних документів

Практична робота 5. Структура документу

Контрольна робота № 2.

Тема 4.  Опрацювання об'єктів мультимедіа

4.1 Презентація 15. Мультимедіа як ознака сучасного інформаційного світу

4.2 Презентація 16. Зберігання та відтворення мультимедійних даних

4.3 Презентація 17. Основи обробки мультимедійних даних

4.4 Презентація 18. Редагування мультимедійних даних

Практична робота 6. Створення відеокліпу

4.5 Презентація 19. Мультимедіа у Вебі

4.6 Презентація 20. Розміщення аудіо- та відеоматеріалів в Інтернеті

Практична робота 7. Розміщення аудіо- та відеоматеріалів в Інтернеті

Тема 5.  Технології опрацювання числових даних у середовищі табличного процесора

5.1 Лекція 21. Абсолютні, відносні й мішані посилання

Вправа 24. Вправа 25. Вправа 26. Вправа 27.

5.2 Лекція 22. Імена клітинок та їх діапазонів.

Практична робота 14. Розв'язування задач на обчислення

5.3 Математичні та статистичні функції

5.4 Логічні функції

5.5 Умовне форматування

Практична робота 15. Використання математичних, статистичних та логічних функцій

5.6 Створення та налагодження діаграм різного типу

5.7 Упорядкування даних у таблицях. Автоматичні та розширені фільтри. Проміжні підсумки

5.8 Встановлення параметрів сторінки. Друкування електронної таблиці.

Практична робота 16. Упорядкування даних у таблиці

Контрольна робота № 3.