10 клас

Інформатика

За навчальною програмою для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (за новим Державним стандартом)

Тема 1. Інформаційні технології у суспільстві.

1.1 Презентація 1. Інформація і повідомлення

1.2 Презентація 2. Кодування і передавання повідомлень

1.3 Презентація 3. Інформаційні системи та технології

1.4 Презентація 4. Інтернет-технології

1.5 Презентація 5. Проблеми інформаційної безпеки

1.6 Презентація 6. Освіта в Інтернеті. Робота в Інтернеті

1.7 Презентація 7. На шляху до інформаційного суспільства

Контрольна робата

Тема 2. Моделі і моделювання. Аналіз та візуалізація даних.

2.1 Презентація 8. Комп’ютерне моделювання об’єктів і процесів. Комп’ютерний експеримент

2.2 Презентація 9. Автоматизація опрацювання списків

2.3 Презентація 10. Консолідація даних. Зведені таблиці

Практична робота. Створення зведеної таблиці

2.4 Презентація 11. Основи статистичного аналізу даних. Ряди даних

2.5 Презентація 12. Обчислення основних статистичних характеристик вибірки

2.6 Презентація 13. Візуалізація рядів і трендів даних. Інфографіка

Розв’язування задач на підбір параметра

Розв’язування оптимізаційних задач

Практична робота. Розв’язування оптимізаційної задачі

2.7 Презентація 14. Основи роботи в середовищі MS Excel. Розв’язування рівнянь, систем рівнянь в середовищі MS Excel

Розв’язування задач із різних предметних галузей

Практична робота. Обчислення статистичних характеристик засобами MS Excel 

Контрольна робота

Тема 3. Системи керування базами даних.

3.1 Презентація 15. Основи баз даних. 

3.2 Презентація 16. Модель "сутність-зв'язок". 

      Вправа 1. Вправа 2.

Практична робота. Розробка моделі "сутність - зв'язок" заданої предметної області. Завдання 3_1.

3.3 Презентація 17. Операції з таблицями. 

3.4 Презентація 18. Створення зв'язків між таблицями. 

Практична робота. Створення бази даних у середовищі СКБД. Завдання 3_2. Завдання 3_3.

3.5 Презентація 19. Інтерфейс користувача бази даних.

Практична робота. Створення зручного інтерфейсу користувача БД. Завдання 3_4.

3.6 Презентація 20. Вибирання даних.

Практична робота. Сортування, фільтрація та пошук даних. Завдання 3_5.

Навчальний тест

3.7 Презентація 21. Поняття запиту до реляційної бази даних.

3.8 Презентація 22. Основи мови запитів.

Практична робота. Створення бази даних з різними типами запитів. Завдання 3_6 - 3_11

3.9 Презентація 23. Групування даних.

Практична робота. Створення звітів. Завдання 12.

3.10 Презентація 24. Атоматизоване видалення, оновлення і додавання даних.

Самостіна творча робота Завдання 13.

Контрольна робота.

Тема 4. Мультимедійні та гіпертекстові документи.

Тема 5. Креативне програмування