Програмування

За навчальною програмою для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (за новим Державним стандартом)

Тема 1. Основи подійно- та об'єктно-орієнтовного програмування

1.1 Лекція 1 Мова програмування

      Вправа 1.

1.2 Лекція 2 Основні поняття об'єктно-орієнтовного програмування      Вправа 2. Вправа 3.

1.3 Лекція 3. Ознайомлення з середовищем програмування      Вправа 4. Вправа 5.

1.4 Лекція 4. Створення найпростішого проекту

      Практичне завдання 1.

1.5 Лекція 5. Властивості та методи елементів керування

1.6 Використання вікон повідомлень

Практична робота 1. Створення об'єктно-орієнтовної програми, що відображає вікно повідомлення

1.7 Лекція 6. Елементи для введеня даних. Текстове поле і напис.

Практична робота 2. Створення програми з кнопками та написами

1.8 Лекція 7. Налагодження програмного коду.      Вправа 6.

Навчальний тест № 1

Контрольна робота №1

Тема 2. Алгоритми роботи з об’єктами та величинами

2.1 Презентація 8. Типи величин

      Вправа 7.

2.2 Презентація 9. Співвідношення типів даних та елементів для введення даних

Практична робота 3. Складання та виконання лінійних програм

2.3 Презентація 10. Величини цілих типів. Стандартні математичні функції

2.4 Презентація 11. Величини дійсних типів. Стандартні математичні функції

Навчальний тест №2

2.5 Презентація 12. Величини символьного типу.

2.6 Презентація 13. Величини рядкового типу.

Практична робота 4. Створення проекту "Шифрувальник"

Навчальний тест №3

2.7 Презентація 14. Величини логічного типу.

      Вправа 8.

2.8 Презентація 15. Перетворення величин одного типу на інший.

Контрольна робота № 2.

Використання перемикачів і прапорців

2. Списки

2. Присвоєння значень величинам

2. Елементи керування

Практична робота 5. Програми з розгалуженням

2.11 Алгоритми з розгалуженнями для опрацювання величин, їх налагодження і виконання

Практична робота 6. Цикли з умовою

2.12 Алгоритми з повтореннями.Цикли з лічильником

2.13 Цикли з умовами

Практична робота 7. Складання та виконання алгоритмів з повторенням та розгалуженням

2.14 Створення графічних зображень

2.15 Побудова зображень з використанням команди повторення

Практична робота 8. Складання та виконання алгоритмів із графічним відображенням даних

2.16 Відображення малюнків із зовнішніх файлів

Тема 3. Табличні величини та алгоритми їх опрацювання

3.1 Презентація 20 Одновимірний масив даних

 Практична робота 9. Введення та виведення елементів масиву

3.2 Презентація 21 

Практична робота 10. Знаходження суми, добутку, кількості та середнього арифметичного елементів масиву.

Контрольна робота №3. Знаходження суми, добутку, кількості та середнього арифметичного елементів масиву.

Практична робота 11. Пошук елементів у масиві

Контрольна робота №4. Одновимірні масиви

Тестова контрольна робота