gallery/0441af7a848b7d3f91a1a0991246448b

Програмування

За навчальною програмою для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (за новим Державним стандартом)

 1.1 Лекція 1. Властивості та способи зображення алгоритмів

1.2 Лекція 2. Базові структури алгоритмів. 

1.3 Лекція 3. Поняття про мову програмування.

1.4 Лекція 4. Загальні відомості про мову Python. 

Тема 1. Основни алгоритмізації та програмування мовою Python

2.1 Лекція 5. Змінні. Вказівка присвоєння.

                            Вправа 1

2.2 Лекція 6. Функція введення. Перевірка та перетворення типів даних.

2.3 Лекція 7. Оператори.

Практична робота № 1. Лінійні алгоритми. Цілі числа.

Практична робота № 2. Лінійні алгоритми. Дійсні числа.

2.4 Лекція 8. Модулі, функції і методи для опрацювання числових даних.

Практична робота № 3. Обчислення арифметичних виразів.

Контрольна робота №1

Тема 3. Програмування алгоритмів із розгалуженою та циклічною структурою

Тема 2. Дані, змінні, оператори та вирази

3.1  Лекція 9. Величини логічного типу

        Вправа 2. Обчислення значень логічного виразу

3.2  Лекція 10. Програмування алгоритмів із розгалуженою структурою

Практична робота № 4. Задачі на обчислення значення функції

Практична робота № 5. Задачі з повним умовним оператором з простою умовою 

Практична робота № 6. Задачі з повним умовним оператором з складеною умовою   

3.3  Лекція 11. Python Turtle Graphics. Зовнішній вигляд черепашки. 

3.4  Лекція 12. Python Turtle Graphics. Переміщення та повороти черепашки.

3.5  Лекція 13.  Python Turtle Graphics. Малювання пером.

3.6  Лекція 14. Python Turtle Graphics. Цикл з параметром for.